รหัส ชื่อเอกสาร วิธีการจัดหา ประเภทประกาศ วันที่เผยแพร่ ลิงก์ไฟล์
27 ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดทำกิจกรรมโครงการวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม) สาหรับเด็กปฐมวัย ชุดอากาศ เรื่องสายลมมหัศจรรย์ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 – เดือนกันยายน 2560 - ประกาศราคากลาง 21/10/2559 ดาวน์โหลด
26 ประกาศประกวดราคาจ้างรายการจัดสร้างนิทรรศการถาวรด้านพลังงานไฟฟ้า ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) e-bidding เอกสารประกวดราคา (e-bidding) 11/08/2559 ดาวน์โหลด
24 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างรายการจัดสร้างนิทรรศการถาวรด้านพลังงานไฟฟ้า ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) 27/07/2560 ดาวน์โหลด
23 ประกาศประกวดราคาจ้างรายการค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการเคลื่อนที่จากต่างประเทศด้านดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding เอกสารประกวดราคา (e-bidding) 16/02/2559 ดาวน์โหลด
22 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างรายการค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการเคลื่อนที่จากต่างประเทศด้านดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) 20/01/2559 ดาวน์โหลด
21 ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สำหรับอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) e-bidding เอกสารประกวดราคา (e-bidding) 04/08/2558 ดาวน์โหลด