รหัส ชื่อเอกสาร วิธีการจัดหา ประเภทประกาศ วันที่เผยแพร่ ลิงก์ไฟล์
23 ประกาศประกวดราคาจ้างรายการค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการเคลื่อนที่จากต่างประเทศด้านดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding เอกสารประกวดราคา (e-bidding) 16/02/2559 ดาวน์โหลด
22 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างรายการค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการเคลื่อนที่จากต่างประเทศด้านดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) 20/01/2559 ดาวน์โหลด
21 ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สำหรับอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) e-bidding เอกสารประกวดราคา (e-bidding) 04/08/2558 ดาวน์โหลด