รหัส ชื่อเอกสาร วิธีการจัดหา ประเภทประกาศ วันที่เผยแพร่ ลิงก์ไฟล์
42 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e – bidding) e-bidding เอกสารประกวดราคา (e-bidding) 04/07/2562 ดาวน์โหลด
41 ร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e – bidding) e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) 28/06/2562 ดาวน์โหลด
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ( อาคาร 2) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก 15/03/2562 ดาวน์โหลด
39 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก 17/10/2561 ดาวน์โหลด
38 ร่างประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e – bidding) e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) 26/09/2561 ดาวน์โหลด
37 ประกาศราคากลางซื้อหลอดสำหรับเครื่องฉายดาวระบบดิจิตอล ภายในห้องท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ จำนวน 5 หลอด - ประกาศราคากลาง 08/01/2561 ดาวน์โหลด
36 ประกาศราคากลางซื้อโคมไฟ LED Spot Light 100 W จำนวน 6 ชุด - ประกาศราคากลาง 08/01/2561 ดาวน์โหลด
35 ประกาศราคากลางงานซื้อระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) อาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ (อาคาร 1) - ประกาศราคากลาง 20/11/2560 ดาวน์โหลด
34 ประกาศราคากลางการซื้อสารเคมีใช้สำหรับสระว่ายน้ำ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ประจำปี 2561 - ประกาศราคากลาง 15/11/2560 ดาวน์โหลด
33 ประกาศราคากลางการจ้างที่ปรึกษาออกแบบซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) - ประกาศราคากลาง 26/09/2560 ดาวน์โหลด
32 การว่าจ้างรายการค่าจ้างออกแบบซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย คัดเลือก ประกาศเชิญชวน 30/01/2560 ดาวน์โหลด
31 ประกาศประกวดราคาจ้างรายการค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการ Space and Time ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e – bidding) e-bidding เอกสารประกวดราคา (e-bidding) 29/12/2559 ดาวน์โหลด
30 ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - ประกาศราคากลาง 23/12/2559 ดาวน์โหลด
29 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างรายการค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการ Space and Time ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e – bidding) e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) 07/11/2559 ดาวน์โหลด
28 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน (นายสุวิทย์ แจ้งเพชร) - ประกาศราคากลาง 30/09/2559 ดาวน์โหลด