รหัส ชื่อเอกสาร วิธีการจัดหา ประเภทประกาศ วันที่เผยแพร่ ลิงก์ไฟล์
57 เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8 รายการ e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) 19/01/2564 ดาวน์โหลด
56 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8 รายการ e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) 19/01/2564 ดาวน์โหลด
55 ร่างขอบเขตของงาน Term of Reference : TOR โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ e-bidding ร่างขอบเขตของงาน Term of Reference (TOR) 19/01/2564 ดาวน์โหลด
54 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 75/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding แต่งตั้งคณะกรรมการ 04/12/2563 ดาวน์โหลด
53 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เอกสารประกวดราคา (e-bidding) 04/12/2563 ดาวน์โหลด
52 ขอบเขตของงาน Term of Reference : TOR โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ e-bidding ขอบเขตของงาน Term of Reference (TOR) 04/12/2563 ดาวน์โหลด
51 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ e-bidding ร่างขอบเขตของงาน Term of Reference (TOR) 10/09/2563 ดาวน์โหลด
50 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) 09/09/2563 ดาวน์โหลด
49 ขายทอดตลาด - ขายทอดตลาด 24/07/2563 ดาวน์โหลด
48 ประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 2x6 เมตร พร้อมติดตั้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding เอกสารประกวดราคา (e-bidding) 03/04/2563 ดาวน์โหลด
47 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) 27/03/2563 ดาวน์โหลด
46 ร่างประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 2x6 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) 27/03/2563 ดาวน์โหลด
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษา (MA) เครื่องฉายดาวระบบดิจิตอล (ประจำปี) ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก 06/03/2563 ดาวน์โหลด
44 ประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษา (MA) เครื่องฉายดาวระบบดิจิตอล (ประจำปี) ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding เอกสารประกวดราคา (e-bidding) 25/02/2563 ดาวน์โหลด
43 ร่างประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษา (MA) เครื่องฉายดาวระบบดิจิตอล (ประจำปี) ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) 19/02/2563 ดาวน์โหลด