รหัส ชื่อเอกสาร วิธีการจัดหา ประเภทประกาศ วันที่เผยแพร่ ลิงก์ไฟล์
103 ขายทอดตลาด​ - ขายทอดตลาด 21/09/2565 ดาวน์โหลด
102 รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมา ทำความสะอาดอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) e-bidding ขอบเขตของงาน Term of Reference (TOR) 30/08/2565 ดาวน์โหลด
101 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b e-bidding เอกสารประกวดราคา (e-bidding) 30/08/2565 ดาวน์โหลด
100 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๖ การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ตามประก e-bidding เอกสารประกวดราคา (e-bidding) 30/08/2565 ดาวน์โหลด
99 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ........................ การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์ e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) 24/08/2565 ดาวน์โหลด
98 รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมา ทำความสะอาดอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) e-bidding ร่างขอบเขตของงาน Term of Reference (TOR) 24/08/2565 ดาวน์โหลด
97 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) 24/08/2565 ดาวน์โหลด
96 ขายทอดตลาด - ขายทอดตลาด 20/05/2565 ดาวน์โหลด
95 ประกาศราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษา (MA) เครื่องฉายดาวระบบดิจิตอล (ประจำปี) ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding เอกสารประกวดราคา (e-bidding) 09/03/2565 ดาวน์โหลด
94 ประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษา (MA) เครื่องฉายดาวระบบดิจิตอล (ประจำปี) ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding เอกสารประกวดราคา (e-bidding) 09/03/2565 ดาวน์โหลด
93 ร่างประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษา (MA) เครื่องฉายดาวระบบดิจิตอล (ประจำปี) ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) 03/03/2565 ดาวน์โหลด
92 ร่างประกาศราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษา (MA) เครื่องฉายดาวระบบดิจิตอล (ประจำปี) ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) 03/03/2565 ดาวน์โหลด
91 ขอบเขตงาน Terms of Reference : TOR จัดซื้อครูกัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดปรับเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น(VRF/VRV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ระบบ e-bidding ขอบเขตของงาน Term of Reference (TOR) 28/01/2565 ดาวน์โหลด
90 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓ /๒๕๖๕ การซื้อครูภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดปรับเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น (VRFNRV พร้อมติดตั้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย สำนักงาน กศน. แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุง e-bidding เอกสารประกวดราคา (e-bidding) 28/01/2565 ดาวน์โหลด
89 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดปรับเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น (RF /VRV) พร้อมติดตั้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย สำนักงาน กศน. แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ระบบ ด้วยว e-bidding เอกสารประกวดราคา (e-bidding) 28/01/2565 ดาวน์โหลด